Creatio ex nihilio

Photoshop is oorspronkelijk een digitale doka. Sinds de sterke opkomst van het Internet is Photoshop zich ook gaan richten op webdesigners. Met ImageReady kreeg het fotobewerkingsprogramma er een webhulpje bij en ook Photoshop zelf evolueerde sinds versie 5 sterk in de richting van het web. Met Photoshop en ImageReady kun je bijvoorbeeld ook een mockup voor een webpagina maken compleet met segmentering, rollovers en imagemaps.

Nu gaan we naar weer een heel andere mogelijkheid van Photoshop bekijken: ditmaal geen beeldbewerking of webdesign , maar de unieke mogelijkheid om from scratch abstracte beelden te genereren met o.a. de filters Pixelate, Noise,Texture en Distort.

1. Open een nieuw document (hier 300 x 300 pixels) en kies
een kleur (hier #F1CA48) voor de achtergrond.

Onder Noise en Texture kun je geschikte filters vinden om een merkbaar effect te krijgen wanneer je deze toepast op een egaal kleurvlak.

Met Add Noise… maak je een monochrome compositie.
Onder Texture vind je een aantal structuurfilters.

2. Maar nu kiezen we een filter onder de groep Pixelate.
Selecteer Pixelate > Pointillize… In het dialoogvenster
Pointillize… kun je de celgrootte instellen (van 3
tot 300) Hier is gekozen voor 30. Je hebt nu een basisstructuur
voor verdere bewerking.

3a. Je kunt in 2 stappen een dambordcompositie maken met toepassing van het filter Mosaic… Ook hier kun je de grootte van de afzonderlijke velden instellen. Deze strenge dambordcompositie is een mooi uitgangspunt voor exotischer abstrakte afbeelden.

3b. Een variant van het dambordcompositie is het dartbordcompositie.
Dit is in 3 stappen from scratch te genereren. Op het dambordpatroon
wordt hier het filter Distort > Polar Coordinates…
toegepast en voilá!

Hieronder volgen aan aantal resultaten van de bovenstaande dambordcompositie nadat deze verder bewerkt is met filters uit de groepen Artistic, Brush Strokes en Sketch.Sketch > Halftone Pattern


Sketch > PlasterBrush Strokes > Accented Edges
 

Brush Strokes > Sumi ESketch > Torn Edges
 

Brush Strokes > Sprayed Strokes

Brush Strokes > Spatter

 

Brush Strokes > Ink OutlinesArtistic > Rough Pastels
 

Artistic > Fresco

Met een simpel basisgegeven kun je zo eindeloos experimenteren. Op den duur zul je je favouriete filters ontdekken en steeds meer gevoel voor de finetuning ontwikkelen. Abstract artwork is op heel veel gebieden toepasbaar: van vrije illustraties tot corporate design.