Natural Media [2]

Lichaam en ziel van een lijn
Painter en Photoshop zijn magische Natural Media Applications. Maar echt uniek is Expression. Nog meer dan Painter en Photoshop vormt het een brug tussen de wiskundige lijn naar de uiterlijke verschijningsvorm. Wanneer de lijn eenmaal getrokken is, “slaan” de pixels niet alleen “neer” op de monitor, maar blijft de lijn zelf in wezen onaangetast. Zo kun je de ziel van een lijn laten reincarneren in een totaal andere lijn. Dat is de kracht van het concept van skeletal strokes.Een skeletal stroke is een lijn die tot op het bot is uitgekleed, zodat er niets meer overblijft dan de ziel van die lijn, vastgelegd in een wiskundige formule.

Lichaam en ziel van een lijn.

Een vector is in wezen niets anders dan een conventie om een wiskundige lijn zichtbaar te maken met beziercurves, ankerpunten en richtingshandvaten. Ook de vector is dus al een “bekleding” van de wiskundige lijn. Maar het is een “bekleding”, die de lijn rationeel benadert, geschikt voor objectieve, heldere en strakke presentaties. Toch blijven we ook altijd behoefte houden naar lijnen die veel meer met de materie zijn verbonden. Bijvoorbeeld een lijn die ontstaat wanneer je met je vinger in zand schrijft of wanneer je een lijn trekt met een stuk houtskool. Dan worden andere dingen zichtbaar en gaat de lijn spreken door de materie. Het verschil tussen een emailtje en een handgeschreven brief, zit echt daarin! Je zou ook kunnen zeggen dat de materie gaat spreken.

Voor zulke ‘gevoelige’ lijnen is de monitor natuurlijk veel minder geschikt dan de materie zelf. Een monitor is opgebouwd uit afzonderlijke pixels die je niet kunt aanraken en alleen maar met de muis of tekentablet kunt manipuleren. Toch kun je op een monitor een illusie scheppen van rauwe materie, compleet met structuur en lichtval zodat je dwars door alle pixels heen naar iets anders kijkt. Programma’s die dit doel nastreven, noemen we Natural Media Applications. Ze proberen ons weer terug te brengen in de analoge werkelijkheid. (Maar eigenlijk brengen ze ons nog veel verder in de gedigitaliseerde werkelijkheid. Dit is iets om alleen over na te denken!)

De anatomie van een skeletal stroke bestaat zelf ook weer uit vectoren.

Bitmap Stroke Anchor/Repeat Settings

Met skeletal strokes op basis van een bitmap kunnen waterverf- en droge penseelstreken bijzonder goed nagebootst worden. Het “vlees” van de bitmap kan op verschillende wijzen aan de ankerpunten van de vectorlijn worden “opgehangen”. Klik tweemaal op een penseelstreek in het palet Stroke (Water/Dry) om het venster Bitmap Stroke Anchor/Repeat Settings te openen. Hier kun je instellen hoe de bitmap op de vector moet worden toegepast.

Droge Technieken
Expression is een programma dat spontaniteit koppelt aan maximale controle. Alle lijnen die je trekt, en we gaan er natuurlijk vanuit dat je op een intuïtieve wijze tekent met een tekentablet, worden geïnventariseerd in de Object List. Zo kun je elke lijn achteraf manipuleren ook al ligt deze onder een wirwar van andere lijnen. Probeer dat maar eens met potlood en gum op papier!

Natte Technieken

Bovenstaande “waterverfstreken” laten zien hoe realistisch Expression 3 aquarelverf of ecoline kan imiteren. De breedte van de lijn kan worden ingesteld met het handvat aan het uiteinde van de vector.

“Droge” en “natte” pixels, een overzicht
Droge en natte pixels

Expression 3 beschikt over een aantal voorinstellingen die droge en natte technieken simuleren.

Strokes: Dry

Uit het rolmenu onder in het palet Strokes, kun je uit een categorie een voorinstelling kiezen. Voor Natural Media zijn interessant: Dry, Pens en Water.

Strokes: Water
Met de voorinstellingen onder Water kun je een “digitale aquarel” maken.

Strokes: Pens

Deze ingeblikte penseelstreken zijn bedoeld voor digitale illustraties met een ogenschijnlijk natuurlijke lijnvoering. Gebruik natuurlijk altijd een drukgevoelige tekentablet om de illusie van een handgetekende illustratie maximaal te maken.